Phòng TC-HC

Phòng tổ chức - Hành chính Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: -  Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ,...

Phòng TS & TT

Phòng TC-KT

Khoa Điều Dưỡng

Phòng Đào Tạo

Phòng TC-HC

Phòng tổ chức - Hành chính Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: -  Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ,...

Khoa Dược

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược...

Phòng HS – SV

Phòng công tác học sinh - sinh viên - Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên. - Tổ chức thực hiện các nhiệm...

Khoa Hộ Sinh

Khoa Hộ Sinh - Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản;...
phng-khoa-ban-trng-cao-ng-dc-h-ni