Khoa Hộ Sinh

Khoa Hộ Sinh - Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản;...

Phòng TS & TT

Phòng TC-HC

Phòng Đào Tạo

Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: a) Giúp hiệu trưởng thực hiện...

Khoa Điều Dưỡng

Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản...

Phòng TC-HC

Phòng tổ chức - Hành chính Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: -  Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ,...

Khoa Dược

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược...
phng-khoa-ban-trng-cao-ng-dc-h-ni