Khoa Điều Dưỡng

Khoa Điều dưỡng- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản; Quản...

Khoa Dược

Phòng TC-HC

Khoa Hộ Sinh

Phòng TS & TT

Phòng TC-KT

Phòng TC-KT - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị về công tác quản lý tài chính của trường theo đúng...

Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: a) Giúp hiệu trưởng thực hiện...

Phòng HS – SV

Phòng công tác học sinh - sinh viên - Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên. - Tổ chức thực hiện các nhiệm...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu? là câu hỏi mà rất nhiều học sinh và...
phng-khoa-ban-trng-cao-ng-dc-h-ni