Khoa Dược

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược...

Khoa Điều Dưỡng

Khoa Hộ Sinh

Phòng TC-KT

Phòng TC-HC

Phòng Đào Tạo

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: a) Giúp hiệu trưởng thực hiện...

Phòng HS – SV

Phòng công tác học sinh - sinh viên - Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên. - Tổ chức thực hiện các nhiệm...

Phòng TS & TT

Phòng tuyển sinh - Truyền thông Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: a) Công tác tuyển sinh - Lập kế hoạch, phương án tuyển...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu? là câu hỏi mà rất nhiều học sinh và...
phng-khoa-ban-trng-cao-ng-dc-h-ni