Khoa Hộ Sinh

Khoa Hộ Sinh - Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 03 bộ môn là Điều dưỡng cơ bản;...

Khoa Điều Dưỡng

Khoa Dược

Phòng Đào Tạo

Phòng TC-KT

Phòng TC-HC

Phòng tổ chức - Hành chính Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: -  Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ,...

Phòng HS – SV

Phòng công tác học sinh - sinh viên - Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên. - Tổ chức thực hiện các nhiệm...

Phòng TS & TT

Phòng tuyển sinh - Truyền thông Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau: a) Công tác tuyển sinh - Lập kế hoạch, phương án tuyển...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở...

Ngành Dược là gì? Ngành Dược học gì? Ra trường làm gì? Làm ở đâu? là câu hỏi mà rất nhiều học sinh và...
phng-khoa-ban-trng-cao-ng-dc-h-ni