THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2...

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2023 ********* I. Tên trường: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội – Mã trường: CDD2205 1. Tên ngành đào...

Tuyển Sinh Liên Thông, Văn Bằng 2 Năm 2020

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông, Văn Bằng 2 Năm 2020 Đăng ký trực tuyến các lớp liên thông,...
lin-thng-trng-cao-ng-dc-h-ni