Khoa Dược

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Dược Hà Nội được thành lập năm 2016, gồm 04 bộ môn là Công nghệ dược phẩm; Dược...
khoa-dc-trng-cao-ng-dc-h-ni