Sứ mệnh tầm nhìn

 Trường cao đẳng Dược Hà Nội tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Hà Nội. Trường được vinh dự đổi tên thành...
s-mnh-tm-nhn-trng-cao-ng-dc-h-ni