Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 ( 24 mã đề)

0
1738

Vào lúc 14h20 ngày 07/07 các sĩ tử sẽ dự thi môn Toán ở trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để biết được rõ hơn về đề thi chính thức cũng như gợi ý đáp án tham khảo 24 mã đề thi trong môn Toán, các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!

  • Thời gian làm môn Toán sẽ diễn ra trong vòng 90 phút.
  • 14h20’: Giờ phát đề thi cho thí sinh.
  • 14h30’: Giờ bắt đầu làm bài

ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÔN TOÁN THPT NĂM 2022 (bao gồm 24 mã đề thi)

Môn Toán chính là một trong số 3 môn thi bắt buộc đối với các thí sinh ở trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022. Đáp án đề thi THPT quốc gia môn Toán 2022 được Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp 24 mã đề và sẽ được đánh số tương ứng từ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. 110, 114, 117, 120, 121, 124. Vì vậy, trước khi biết được đáp án chính thức từ phía Bộ Giáo dụ & Đào tạo công bố thì các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh có thể tham khảo về đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2022 dưới đây nhanh nhất.

.Liên tục cập nhật – Các em nhấn F5 liên tục để xem đáp án nhanh nhất

Mã Đề 101 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1-A 2-B 3-D 4-C 5-B 6-C 7-C 8-C 9 -B 10-A
11-C 12 – D 13 – D 14 -C 15 -B 16 – C 17 -B 18 – C 19 -D 20 -B
21 -A 22 – B 23 – C 24 – C 25 – C 26 -B 27 – A 28 – D 29 – D 30 – C
31 -A 32 – B 33 – B 34-D 35 – C 36 – D 37 – D 38 – D 39 – B 40 – B
41 -D 42 – D 43 – B 44 – C 45 – B 46- D 47 – D 48 – D 49 – B 50 – C

 

Mã Đề 102 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2 -B 3-B 4-A 5-D 6-D 7-D 8-A 9-B 10-D
11-C 12-C 13-B 14-B 15-B 16-A 17-C 18-A 19-B 20-B
21-D 22-B 23-C 24-C 25-C 26-B 27-C 28-A 29-C 30-B
31-A 32-D 33-C 34-C 35 – D 36 – D 37 – A 38 – D 39 – C 40 – D
41 -A 42 – D 43 – A 44 – C 45 – A 46 – A 47 – A 48 – D 49 – A 50 – D

 

Mã Đề 103 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -B 2 -A 3 -B 4 -D 5 -D 6 -C 7 -B 8 -D 9 -A 10 -C
11 – B 12 – B 13 – B 14 -D 15 -D 16 – B 17 -A 18 – C 19 -D 20 -C
21 -A 22 – B 23 – B 24 – B 25 – C 26 -D 27 – D 28 – C 29 – B 30 – C
31 -D 32 – A 33 – D 34 – A 35 – A 36 – C 37 – B 38 – A 39 – B 40 – A
41 -D 42 – A 43-A 44 – A 45 – B 46 – D 47 – D 48 – A 49 – B 50 – A

 

Đề 104 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -A 2 -C 3 -B 4 -B 5 -B 6 -D 7 -B 8-C 9 -B 10 -D
11 – C 12 – D 13 – A 14 -D 15 -C 16 – A 17 -A 18 – D 19 -D 20 -C
21 -D 22 – D 23 – A 24 – A 25 – C 26 -D 27 – C 28 – C 29 – D 30 – A
31 -D 32 -D 33 – D 34 – A 35 – D 36 – A 37 – C 38 – C 39 -B 40 – B
41 -C 42 – A 43 – C 44 – C 45 – A 46 – A 47 – A 48 – A 49 – C 50 – C

 

Mã Đề 105 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -B 2 -D 3 -D 4 -A 5 -B 6 -D 7 -B 8 -B 9 -A 10 -C
11 – B 12 – C 13 – C 14 -B 15 -B 16 – C 17 -B 18 – D 19 -B 20 -A
21 -C 22 – D 23 – C 24 – D 25 – C 26 -C 27 – C 28 – B 29 – C 30 – D
31-B 32-D 33-A 34-B 35-A 36-D 37-A 38-A 39 – D 40 – A
41 -B 42-D 43 – A 44 – B 45 – A 46 – D 47 – A 48 – A 49 – A 50 – A

 

Mã Đề 106 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -B 2 -B 3 -D 4 -B 5 -D 6 -A 7 -C 8 -B 9 -D 10 -D
11 – A 12 – D 13 – C 14 -D 15 -D 16 – A 17 -B 18 – A 19 -C 20 -B
21 -D 22 – C 23 – A 24 – B 25 – D 26 -A 27 – C 28 – C 29 – C 30 – A
31 -A 32 – B 33 – C 34 – B 35 – A 36 – A 37 – C 38 – B 39 – A 40 – A
41 -C 42 – A 43 – B 44 – A 45 – B 46 – A 47 – C 48 – D 49 – C 50 – C

 

Mã Đề 107 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2-D 3 -D 4 -B 5 -B 6 -D 7 -A 8 -D 9 -D 10 -A
11 – C 12 – A 13 – A 14 -C 15 -C 16 – A 17 -A 18 – D 19 -C 20 -C
21 -D 22 – B 23 – A 24 – D 25 – B 26 -B 27 – B 28 – A 29 – B 30 – A
31 -B 32 – A 33 – A 34 – B 35 – A 36 – B 37 – D 38 – B 39-D 40 – A
41 -C 42 – D 43 – D 44 – A 45 – B 46 – D 47 – A 48 – B 49 – D 50 – D

 

Mã Đề 108 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -A 2 -D 3 -B 4 -A 5 -C 6 -D 7 -A 8 -D 9 -A 10 -B
11 – A 12 – C 13 – A 14 -B 15 -C 16 – A 17 -A 18 – A 19 -B 20 -C
21 -C 22 – B 23 – C 24 – B 25 – B 26 -B 27 – D 28 – B 29 – D 30 – C
31 -B 32 – B 33 – B 34 – B 35 – C 36 – D 37 – A 38 – A 39-C 40 – A
41 -B 42 – D 43 – D 44-D 45 – C 46 – C 47 – D 48 – D 49 – C 50 – C

 

Mã Đề 109 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -C 2 -B 3 -D 4 -B 5 -B 6 -B 7 -C 8 -A 9 -D 10 -A
11 – A 12 – B 13 – A 14 -B 15 -A 16 – D 17 -A 18 – D 19 -B 20 -B
21 -C 22 – A 23 – C 24 – B 25 – A 26 -D 27 – B 28 – D 29 – D 30 – C
31 -A 32 – C 33 – A 34 – A 35 – A 36 – C 37 – A 38 – C 39 – D 40 – C
41 -B 42 – D 43 – D 44 – B 45 – C 46 – A 47 – C 48 – B 49 – B 50 – C

 

Mã Đề 110 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -C 2 -C 3 -D 4 -B 5 -A 6 -B 7 -C 8 -A 9 -D 10 -B
11 – D 12 – A 13 – B 14 -B 15 -D 16 – D 17 -A 18 – C 19 -C 20 -B
21 -C 22 – B 23 – A 24 – C 25 – B 26 -A 27 – A 28 – A 29 – B 30 – C
31 -A 32 – B 33 – B 34 – A 35 – B 36 – C 37 – A 38 – A 39 – A 40 – B
41 -D 42 – C 43 – A 44 – B 45 – C 46 – C 47 – B 48 – A 49 – C 50 – A

 

Mã Đề 111 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1-A 2-B 3-B 4-A 5-D 6-A 7-D 8-D 9-C 10-C
11-A 12 – D 13-A 14 – C 15 -B 16 – B 17 -C 18 – C 19 -B 20 -D
21 -B 22-D 23 -C 24 – A 25 – A 26 -C 27 – B 28 – D 29 – A 30 – B
31 -D 32 – D 33 – A 34 – C 35 – A 36 – A 37 – D 38 – A 39- B 40 – D
41 -C 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – B 48 – 49 – D 50 – C

 

Mã Đề 112 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2 -A 3 -A 4 -C 5 -D 6 -B 7 -A 8 -B 9 -D 10 -A
11 – B 12 – D 13 – D 14 -A 15 -B 16 – C 17 -B 18 – B 19 -B 20 -C
21 -C 22 – A 23 – B 24 – D 25 – A 26 -C 27 – C 28 – C 29 – D 30 – A
31 -C 32 – C 33 – D 34 – A 35 – C 36 – C 37 – A 38 – A 39-A 40 – A
41 -C 42 – B 43 – B 44 – A 45 – D 46 – B 47 – D 48 – D 49 – A 50 – C

 

Mã Đề 113 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 – C 2-D 3 – B 4 -B 5 -C 6 -C 7 -C 8 -D 9 -A 10 -C
11 – B 12 – D 13 – C 14 -D 15 -D 16 – D 17 -B 18-D 19 -D 20 -C
21 -D 22 – D 23 – B 24 – C 25 – A 26 -B 27 – D 28 – B 29 – C 30 – B
31- D 32 – C 33 – A 34 – B 35-A 36-A 37 – D 38 – B 39 – C 40 – D
41 – 42 – B 43 – C 44 – 45 – 46 – C 47 – 48 – 49 – B 50-B

 

Mã Đề 114 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -A 2 -D 3 -D 4 -C 5 -D 6 -B 7 -C 8 -A 9 -C 10 -B
11 – C 12 – C 13 – D 14 -D 15 -C 16 – C 17 -C 18 – B 19 -B 20 -B
21 -A 22 – B 23 – A 24 – B 25 – D 26 -A 27 – A 28 – D 29 – D 30 – B
31 -A 32 – D 33 – C 34 – B 35 – A 36 – C 37 – D 38 – D 39 – A 40 – D
41 -A 42 – C 43 – A 44 – C 45 – D 46-A 47 – A 48 – C 49 – B 50 – C

 

Mã Đề 115 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2 -C 3 -C 4 -B 5 -A 6 -A 7 -C 8 -B 9 -D 10 -A
11 – D 12 – D 13 – B 14 -B 15 -D 16 – A 17 -C 18 – D 19 -D 20 -B
21 -B 22 – C 23 – D 24 – D 25 – A 26 -A 27 – C 28 – D 29 – D 30 – B
31 -D 32 – C 33 – A 34 – D 35 – D 36 – A 37 – B 38 – C 39 – C 40 – B
41 -A 42 -B 43 – A 44 – B 45 – C 46 -A 47 – B 48 – C 49 – C 50 – C

 

Mã Đề 116 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -C 2 -D 3 -B 4 -C 5 -D 6 -C 7 -C 8 -B 9 -A 10 -B
11 – D 12 – D 13 – D 14 -C 15 -C 16 – A 17 -D 18 – B 19 -A 20 -B
21 -A 22 – A 23 – A 24 – D 25 – D 26 -C 27 – A 28 – C 29 – A 30 – C
31 -C 32 – D 33 – D 34 – D 35 – A 36 – D 37 – A 38 – D 39 – C 40 – D
41 -C 42 – A 43 – A 44 – C 45 – D 46 – C 47 – A 48 – C 49 – C 50-D

 

Mã Đề 117 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -A 2 -C 3 -C 4 -A 5 -A 6 -D 7 -A 8 -B 9 -C 10 -C
11 – C 12 – A 13-A 14 -D 15 -A 16 – B 17 -D 18 – A 19 -B 20 -C
21 -C 22 – D 23 – B 24 – C 25 – C 26 -B 27 – A 28 – B 29 – D 30 – B
31 -C 32 – B 33 – D 34 – A 35 – B 36 – A 37 – A 38 – B 39 – A 40 – A
41 -D 42 – D 43-D 44 – C 45 – A 46 – C 47 – D 48 – C 49 – B 50 – A

 

Mã Đề 118 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2 -A 3 -C 4 -B 5 -B 6 -A 7 -C 8 -D 9 -D 10 -A
11 – B 12 – B 13 – D 14 -A 15 -C 16 – D 17 -C 18 – D 19 -B 20 -B
21 -D 22 – C 23 – C 24 – B 25 – A 26 -B 27 – D 28 – A 29 – C 30 – A
31 -B 32 – C 33 – C 34 – C 35 – B 36 – C 37 – B 38 – B 39 – A 40 – B
41 -D 42 – D 43 – D 44 – B 45 – C 46 – B 47 – A 48 – D 49 – D 50 – B

 

Mã Đề 119 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -B 2 -D 3 -D 4 -A 5 -C 6 -D 7 -A 8 -A 9 -A 10 -C
11 – A 12 – D 13 – A 14 -D 15 -D 16 – C 17 -A 18 – B 19 -A 20 -B
21 -B 22 – C 23 – D 24 – D 25 – D 26 -C 27 – A 28 – A 29 – B 30 – D
31 -D 32 – A 33 – B 34 – B 35 – D 36 – B 37 – A 38 – B 39 – B 40 – C
41 -D 42 – A 43 – B 44 – B 45-D 46 – B 47-D 48 – A 49 – B 50 – A

 

Mã Đề 120 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -B 2 -A 3 -B 4 -A 5 -B 6 -D 7 -A 8 -B 9 -A 10 -C
11 – C 12 – B 13 – B 14 -D 15 -D 16 – D 17 -B 18 – C 19 -B 20 -C
21 -A 22 – D 23 – B 24 – C 25 – C 26 -A 27 – A 28 – A 29 – C 30 – B
31 -C 32 – B 33 – B 34 – C 35 – B 36 – D 37 – D 38 – B 39-B 40 – A
41 -C 42-C 43 – A 44 – D 45 – D 46 – A 47 – C 48 – D 49 – A 50 – C

 

Mã Đề 121 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -A 2 -D 3 -B 4-A 5 -A 6 -B 7 -C 8 -B 9-D 10 -C
11 – B 12 – A 13 – C 14 -D 15 -A 16-C 17 -B 18 – C 19-D 20 -A
21 -D 22-D 23 – B 24 – C 25 – C 26 -A 27 – A 28 – A 29 – C 30 – B
31 -C 32 – B 33 – B 34 – C 35 – B 36 – D 37 – D 38 – D 39- B 40 – B
41 -C 42 – D 43 – D 44 – D 45 – C 46 – C 47 – C 48 – D 49 – 50 – A

 

Mã Đề 122 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1-D 2-A 3-D 4-D 5-B 6-D 7-A 8-A 9-A 10-D
11-C 12-A 13-C 14-A 15-A 16-B 17-B 18-B 19-B 20-C
21-B 22-C 23-B 24-C 25-A 26-C 27-A 28-A 29-B 30-B
31-B 32-C 33-A 34-B 35-A 36-C 37-B 38-B 39-C 40-C
41-B 42-C 43-A 44-B 45-C 46-C 47-A 48-B 49-A 50-C

 

Mã Đề 123 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1 -D 2 -B 3 -A 4 -C 5 -D 6 -D 7 -B 8 -D 9 -D 10 -B
11 – D 12 – A 13 – C 14-C 15 -A 16 – A 17 -B 18 – D 19 -D 20-A
21 -B 22 – C 23 – A 24-D 25 – B 26 -D 27 – B 28 – A 29-C 30 – C
31 -D 32 – D 33 – A 34 – A 35 – B 36 – B 37 – C 38 – C 39-A 40-B
41 -B 42 – C 43 – C 44 – C 45 – A 46 – D 47 – A 48 – C 49 – B 50 – C

 

Mã Đề 124 – CAODANGDUOCHN.EDU.VN

1-A 2-C 3-B 4-A 5-B 6-A 7-D 8-D 9-B 10-D
11-D 12-B 13-A 14-C 15-B 16-B 17-D 18-D 19-A 20-C
21-A 22-B 23-C 24-D 25-A 26-A 27-A 28-C 29-C 30-B
31-A 32-C 33-A 34-C 35-D 36-A 37-D 38-C 39-C 40-A
41-C 42-D 43-D 44-C 45-C 46-D 47-D 48-B 49-B 50-C

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TẠI ĐÂY

Tại sao bạn nên chọn Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội

1/ Trường có nhiều năm đào tạo chuyên sâu về ngành y dược, điều dưỡng, hộ sinh…

2/ Trường có đầy đủ cớ sở vật chất để thực hành

3/ Trường có hợp tác quốc tế – Hợp tác đào tạo cam kết có viêc làm khi ra trường

4/ Trường có đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nhiệm trong nghề hàng đầu việt nam

5/ Thời gian học linh hoạt

6/ Học phí tốt nhất so với các trường khác cùng ngành nghề

7/ Bằng cấp – Chứng chỉ của trường được công nhận và đánh giá cao trên toàn quốc

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: https://caodangduochn.edu.vn/
Mail : cdduochn.edu@gmail.com
Fanpage FB: https://www.facebook.com/Truong.caodangduochn.edu.vn/
Hotline:024.22.68.5656 – 0945.420.686 – 0988.049.924
Chia sẻ

Không có bình luận

Ý kiến của bạn