Thời khóa biểu kỳ II lớp D28, D27, ĐD – K8 năm 2015 – 2016

Khoa Y Dược, cao đẳng dược –  trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo lịch học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 lớp D28, D27, ĐD – K8 ở file đính kèm

Tại đây{attachments}

Share Button

Đăng ký trực tuyến
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Học vấn:
Ngành học:
Địa chỉ:
Đăng ký

Bình luận

Đánh giá

Họ tên
Tiêu đề
Đánh giá
Nội dung