Thời khóa biểu học kỳ II lớp 04,07, K7năm học 2015-2016

Khoa Y Dược, cao đẳng dược –  trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo lịch học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 lớp D02 – K6 phòng 401 tại file đính kèm

Tại đây{attachments}

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: (04)35381466 – (04)35376220

Share Button

Đăng ký trực tuyến
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Học vấn:
Ngành học:
Địa chỉ:
Đăng ký

Bình luận

Đánh giá

Họ tên
Tiêu đề
Đánh giá
Nội dung