Thời khóa biểu học kỳ I năm 2015 – 2016 lớp D04 – K7 (P.401)

Khoa y dược trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 từ T8/2015 – T1/2016 lớp D04 – K7 phòng học tại phòng 401.

TUẦN

BUỔI HỌC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TUẦN 01
17-23/08

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 02
14-30/08

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý
dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 03
31-06/09

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý
dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 04
07-13/09

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý
dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 05
14-20/09

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý
dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 06
21-27/09

Chiều

Hóa dược 1

Dược lý 1

Tổ chức quản lý
dược

Dược liệu

Hóa sinh

TUẦN 07
28-04/10

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 08
05-11/10

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 09
12-18/10

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 10
19-25/10 

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 11
26-01/11

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 12
02-08/11

Chiều

Hóa dược TH

Dược lý TH

Đảm bảo chất lượng
thuốc

Dược liệu TH

Y Đức

TUẦN 13
09-15/11

GDQP

TUẦN14
16-22/11
TuẦN 15
23-29/11
TUẦN 16
30-06/12
TUẦN 17
07-13/12

Chiều

GDTC

GDTCGDTC

GDTC

GDTC

TUẦN 18
14-20/12

Chiều

Ôn thi

Ôn thiÔn thi

Thi Hóa dược I

Ôn thi

TUẦN 19
21-27/12

Chiều

Thi Hóa sinh

Ôn thiÔn thi

Thi dược Liệu

Ôn thi

TUẦN 20
28-03/01

Chiều

Thi Tổ chức Quản lý dược

Ôn thiÔn thi

Thi Y Đức

Nghỉ

 

(Thời gian học: mỗi buổi 5 tiết bắt đầu từ 13h 30 -17h)
Share Button

Đăng ký trực tuyến
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Học vấn:
Ngành học:
Địa chỉ:
Đăng ký

Bình luận

Đánh giá

Họ tên
Tiêu đề
Đánh giá
Nội dung