Thời khóa biểu học kỳ I năm 2015 – 2016 lớp D02 – K8 (P.402)

Khoa y dược trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 – 2016 từ T8/2015 – T1/2016 lớp D02 K8 phòng học 402.

TUẦN

BUỔI HỌC

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

TUẦN 01
17-23/08

Sáng

Khai giảng (Chiều)

Học Quy chế

Hoc tập  và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM

Hoc tập  và làm theo tư tưởng tấm gương  đạo đức HCM

Hoc tập  và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM

TUẦN 02
24-30/08

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương -vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học LT

TUẦN 03
31-06/09

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học LT

TUẦN 04
07-13/09

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học LT

TUẦN 05
14-20/09

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học  TH

TUẦN 06
21-27/09

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương –
vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học TH

TUẦN 07
28-04/10

Sáng

Sinh học & Di truyền

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Hóa đại cương-
vô cơ

Tiếng Anh I

Tin học TH

TUẦN 08
05-11/10

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Tin học TH

TUẦN 09
12-18/10

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Tin học TH

TUẦN 10
19-25/10

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Tin học TH

TUẦN 11
26-01/11

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Xác suất thống kê y học

TUẦN 12
17-21/11

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Xác suất thống kê y học

TUẦN 13
02-08/11

Sáng

Vật lý ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

TH Hóa đại cương

Y Đức

Xác suất thống kê
y học

TUẦN 14
09-15/11

Sáng

Bệnh học

Bệnh hoc

Tự học

Tự học

Xác suất thống kê
y học

TUẦN15
06-22/11

Sáng

Bệnh học

Bệnh hoc

Tự học

Tự học

Xác suất thống kê y học

TuẦN 16
23-29/11

Sáng

Bệnh học

Bệnh hoc

Tự học

Tự học

Xác suất thống kê y học

TuẦN 17
30-06/12

Sáng

GDTC

GDTC

GDTC

GDTC

GDTC

TUẦN 18
07-13/12

Sáng

Ôn Thi

Ôn Thi

Ôn thi

Ôn thi

Ôn thi

TUẦN 19
14-20/12

Sáng

Thi sinh học đại cương

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Những Nguyên lý CB của CNML

Ôn thi

TuẦN 20
21-27/12

Sáng

Thi Hóa Đại cương vô cơ

Ôn Thi

Ôn thi

Thi tiếng anh 1

Ôn thi

TUẦN 21
28-03/01

Sáng

Thi Y Đức

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Tin học

Ôn thi

TUẦN 22
04-10/01

Sáng

Thi Xác suất
thống kê y học

Ôn Thi

Ôn thi

Thi Bệnh học

 

 

 

Share Button

Đăng ký trực tuyến
Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Học vấn:
Ngành học:
Địa chỉ:
Đăng ký

Bình luận

Đánh giá

Họ tên
Tiêu đề
Đánh giá
Nội dung