Liên thông cao đẳng dược 2015

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt và chỉ tiêu đào tạo liên thông cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng 2015, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại...