Lịch thi kỳ 5 lớp K7

Khoa Y Dược – Đại Học Y Hà Nội thông báo lịch thi kỳ 5 lớp K7  chi tiết như sau TUẦN BUỔI HỌC Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 TUẦN 22 26-1/01 Chiều Ôn...