Điểm thi lớp D07 – K7

Khoa Y Dược thông báo điểm thi học kỳ lớp D 07 – K7 Sinh viên xem điểm thi vui lòng click Tại Đây Mọi thông tin thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ sđt: 0967.508.866 hoặc 04.3538.1466 –...

Điểm thi lớp D 04 – K7

Khoa Y Dược thông báo điểm thi học kỳ lớp D 04 – K7 Sinh viên xem điểm thi vui lòng click Tại Đây Mọi thông tin thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ sđt: 0967.508.866 hoặc 04.3538.1466 –...

Điểm thi học kỳ I lớp D27 – K8

Khoa Y Dược thông báo điểm thi học kỳ I lớp D27 – K8. Sinh viên xem điểm thi vui lòng click Tại Đây Mọi thông tin thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ sđt: 0967.508.866 hoặc 04.3538.1466 –...