Học cao đẳng Dược 2018 ở đâu?

Sau nhiều năm hoạt động, Khoa là một trong những đơn vị đào tạo Dược sĩ hệ cao đẳng uy tín hàng đầu trong cả nước, cung cấp đội ngũ Dược sĩ chất lượng cao cho ngành Y tế...